Växhus, spillvärme

Vi är några personer som driver vindkraftverk och solceller. Nu ska vi börja producera vätgas/syrgas. Vid tillverkningen får vi mycket spillvärme. Vi söker någon att sammarbeta med att använda spillvärmen. Effekt över 100 kW. http://hjovind.se

/Anders