Villkor

För att registrera dig på Kompanjoner.se behöver du uppge vissa uppgifter om dig själv. Vi använder informationen du uppger för att:

  • låta dig kommunicera med andra användare på Kompanjoner.se.
  • administrera ditt konto hos oss och anpassa våra tjänster till dig och andra användare.
  • hjälpa andra att hitta dig på kompanjoner.se
  • skicka meddelanden om tjänster eller kampanjer genom e-post och aviseringar på kompanjoner.se.

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom företaget. Kompanjoner.se kommer inte att sälja, hyra ut eller på annat sätt ge ut personliga uppgifter till tredje parter utan ditt uttryckliga tillstånd. Uppgifterna används inte heller till andra ändamål än till det som anges i samband med registreringen.

De personuppgifter du lämnar lagras och bearbetas i överensstämmelse med det som stadgas i Personuppgiftslagen (PUL). Läs mer om PUL på datainspektionens hemsida.

Genom registreringen samtycker du till att Kompanjoner.se behandlar personuppgifter om dig i enlighet med det ovanstående. Coompanion friskriver sig från allt ansvar för skada av vad slag den må vara.

Kompanjoner.se administreras av:
Coompanion Göteborg
Packhusplatsen 2
411 13 Göteborg
Tel. 031-744 01 60
Mail: goteborg@coompanion.se

Tillbaka till registreringen