Sammanfattning

Jobbat upp andra bolags produkter, sålt inom Sverige och Europa... Brett kontaktnät inom olika grenar.. 

Söker folk att driva verksamheter.. Behöver oftast 1-2 gubbar som saknas för saken i fråga.. Kan det vara du?..

Söker investerare, innovativa personer, mm

Fastigheter 

Turism 

Handel

Konfektyr 

Mat och hälsa

Mina Främsta fokus områden