Sammanfattning

Jag har enskild firma inom bokföring och administration, sedan april 2015. Min affärsidé från början är att hjälpa entrepreneurer, sociala företag och NGO's med den tråkiga biten, så att de kan utveckla det de är bäst på. Jag vill nu gärna arbeta tillsammans med någon/några andra inom detta område eftersom jag är övertygad om att det blir både roligare och effektivare att arbeta tillsammans.

Bransch:

Annonser

Mikrofinans

Hej!