Om oss

Kompanjoner.se kan du hitta andra att förverkliga idéer tillsammans med. Oavsett om ni ska starta ett kooperativ eller samarbeta kring delar av ert företagande, t ex dela lokal, kan du börja annonsera eller leta här.

Varför kooperativ?

Mer för mindre

En bokföring, ett löneprogram, en kopiator, en hemsida. Genom att dela resurser kommer ni längre med mindre insats och kan få mer resurser över för att göra det ni tjänar pengar på och det ni är bäst på

Större nätverk!

Nätverk är en framgångsfaktor för företag. Med fler delägare blir förstås också kontaktytan större.

Roligare fester och bättre idéer

När det inte går så bra är det flera som kommer med idéer och när det går bra har man flera att fira med.

Att vara med och äga ger engagemang

Delägande skapar engagemang. Tillsammans är man ansvarig för att skaffa kunder och att företaget går bra. Det skapar ansvarkänsla och kreativitet hos de flesta.

Välj arbetskamrater!

Vilka vill du jobba tillsammans med? Samarbetet fungerar bäst om ni är tydliga med den gemensamma nyttan i företaget ­– och att ni delar grundläggande värderingar. En del kallar det flow för det är härligt att vara del i en grupp som delar ett engagemang och skapar nytta.

Möjlighet att agera stort!

Genom att starta tillsammans eller att företagassamverkan kan du bli ett större på en gång. Tillsammans kanske ni utgör ett företags hela informations- eller IT-avdelning eller kan ta avancerade uppdrag som ett en-mansföretag inte skulle klara av.

Att tänka på:

Definiera ett gemensamt mål

Låt var och en deklarera sina förväntningar på samarbetet och vad syftet med samarbetet är. Utgå från detta när ni definierar ert gemensamma mål.

Skapa en arbetsordning och organisation

Vilka beslut kan varje gruppmedlem själv fatta och vilka behöver tas tillsammans? Det har visat sig att jämbördiga samarbeten har störst potential att bli framgångsrika. Då är alla angelägna att bidra och dela framgångar. Hitta också arbetsformer för det dagliga arbetet utifrån på vad som behöver göras och dela upp arbetsuppgifterna utifrån talang och intresse. Och se till att även dela upp tråkiga ”måsten”.

Kompanjonavtal

I kompanjonavtalet förbereder ni er på framtiden! Hur ska ni göra när någon vill sluta? Hur ser ni på hur mycket besparingar företaget behöver ha i kassan? Ett genomarbetat kompanjonavtal behöver oftast inte användas.

 

Kommunicera kommunicera kommunicera!

Prata om vad ni kan komma att bli oense om och tänk redan idag över hur ni ska göra då. Hitta former för att ta hand om konflikter tidigt.

Ta rådgivning

Coompanions rådgivare vet vilka frågor man behöver ställa sig när man ska samarbeta. Att ta rådgivning gör att samarbetet både blir säkrare och gör ni det tidigt snabbar ni garanterat upp processen.

Låt Coompanion hjälpa till!

Coompanion är företagsutvecklaren för personer som vill driva företag tillsammans eller redan har företag och vill samarbeta kring någon del i företaget, t ex ta en gemensam affär.

Har ni en idé och är minst två personer är ni välkomna till oss. Ni får hjälp att bolla idén, hitta formerna för samverkan, kompanjonavtal, val av företagsform och ekonomisk planering m m. Rådgivningen är kostnadsfri.

För att komma på rådgivning kan man boka en tid för rådgivning – ring eller e-posta oss om du är intresserad av detta.

Kontakta oss i ett tidigt skede. Då är det troligare att ni använder tid och kraft på rätt sätt i ert samarbete.

www.coompanion.se