Fraktbranschen

Är Ni vår nya partner...

Vill Ni vara med på vår resa?

Bagpal Scandinavia växer och behöver nu stärka upp med en ny partner.

Ute och cykla

Sfinx, inkubator för sociala företag, startar ett serviceföretag i innerstaden som ska syssla med cykelbud och annan serviceverksamhet. Sfinx rekryterar personer som står långt från arbetsmarknaden idag, som är intresserade av att starta sociala företag tillsammans med andra.