Vi anordnar Temadag Psykisk Hälsa i grundskolor och gymnasier! Söker samarbeten, investerare, sponsorer

Hej!

Vi (barnmorska/KBT-terapeut) startar upp vårt företag som inriktar sig på att uppmärksamma psykisk hälsa genom Temadag Psykisk Hälsa för grundskolor och gymnasier. Vi önskar samarbeten, investerare för att hjälpa oss att skapa material/vikskärmar Vi kan ha med oss till skolorna! 

Vi är tacksamma för alla råd, tips och hjälp Vi kan få!

Mvh Maria Ishak