Vård och omsorgsbolag med Ramavtal i Västra Götaland

Vi söker dig/er som har erfaranhet och kompetens inom socialt arbete och speciellt inom konsulentstödd familjehemsvård. Vi erbjuder ekonomisk incitament i form av andelar.

Vi har 170 anställda som jobbar i Skåne, Kalmar och Östergötland.

Vi har ramavtal med de flesta kommunerna både för öppenvård, stödboende och familjehem. Vi behöver någon som hjälper oss att få igång verksamheterna i Västra Götaland och därefter vara regionansvarig. 

 

Kommentarer

Hej . Jag är intresserade att sätta igång Västra Götaland . Mejla mig på grymmewill@hotmail.com för mer info . Är redo redan imorgon komma igång med detta. Har alltid viljat starta liknade verksamhet . Mvh Mohamed
Hej. Är ni intresserade av samarbete med Mälardalen så är vi intresserade. Vi skulle bidra massor till fortsatt utveckling. Maila oss för kontaktuppgifter på: lindqvist78@outlook.com