Utvecklare och CTO/medgrundare till ett par startup-idéer

Söker utvecklare/CTO och co-founder till ett par olika startup-idéer inom internet/digitalt/tech. Tidig validering mot marknaden gjord och business case/affärsplan i första version finns.

Bra med kunskap om webb/apputveckling (full-stack). Python/R, praktisk erfarenhet av AI samt blockkedjan är bonus.

Tanken är att realisera en MVP på en/ett par av idéerna parallellt med ordinarie arbete (eller studier) för att därefter vid ökad kunskap om marknaden och påvisat värde satsa fullt ut antingen med såddkapital eller på egen hand.

Jag har 20 års erfarenhet av digitalt/tech - som managementkonsult, UX designer, högre chef, entreprenör och rådgivare. Kontakter med investerare och affärsänglar finns om vi skulle komma så långt.

Söker primärt i Stockholm, men distans fungerar också till en början.