Ute och cykla

Sfinx, inkubator för sociala företag, startar ett serviceföretag i innerstaden som ska syssla med cykelbud och annan serviceverksamhet. Sfinx rekryterar personer som står långt från arbetsmarknaden idag, som är intresserade av att starta sociala företag tillsammans med andra. Sfinx söker nu dig som kan och vill cykla samt jobba med andra praktiska arbetsuppgifter i serviceföretaget.