SVENSKA INSTITUTET's stöd för projektinitiering i Polen

Applikation om utvärdering av föreslagna lösningar inom optimering av energianordningar /energiproducenter

Vi söker ett mindre eller medelstort svenskt företag inom IT för att samarbeta i det Svenska institutets /"SI"/ finansiella verksamhet.

Ett svenskt företag (IT eller liknande profil) kan ansöka hos SI om ekonomiskt stöd tillsammans med organisationer i länder runt Östersjön. Vi är ett polskt företag med en "affärsidé", som bygger på att få fram och presentera instrumentet (i kommersiellt syfte) för att mäta / bestämma effektiviteten av planerade investeringar i energiproduktion, t.ex. i kommunen Wladyslawowo i norra Polen.

Med andra ord: vi vill utveckla kundvänliga applikationer för bedömning av energieffektivitet, ekonomisk och ekologisk effektivitet enligt europ. strategi för området runt Östersjön ("cooperation in the Baltic Sea Region").

Våra arbeten är redan ganska avancerade idag ... Vårt team består av erfarna IT-tekniker, specialister inom energihushållsledning och forskare. 

NI, ett svenskt företag, kommer att vara huvudansökare, ansvarig för genomförandet och redovisning av projektet.

Beloppet som institutet tilldelar är från 100 000 till 500 000 kronor och inlämningsperioden slutar den 13 februari 2018. Om NI är intresserade, kontakta mig för mer information. 

Mikael Foxenius

f.r. VUB Sp.z o.o.

mikaelfoxenius9@gmail.com

tfn.: 0048 500 352 276