Söker samarbete m Industridesigner

Jag söker samarbete med en/flera industridesigner för att utveckla samt ta två nya produkter gemensamt till marknaden som saknas och behövs enl slutkunderna efter många års analys av marknaden. Vänligen hör av er om intresse finnes för en djupare diskussion och ev samarbete. Produkterna kan enl mig också förädlas samt förbättra bef produkter, vilket skulle kunna leda till fina samarbete m världsledande företag.

 

//Christian