Söker kompanjon/delägare till företag inom konsultation

Jag är på väg att starta eget inom konsultbranchen med två  inriktningar.

Verksamhetsutveckling. tanken är att hjälpa företag med att organisera och strukturera upp arbetsrutiner mer effektivt, att komma igång med Lean heltcare, Lean production samt inom miljöledning.

min tanke är också försäljning av innovativa produkter för att marknadsföra dem. 

Själv har jag en bakgrund inom naturvetenskapen med de två inriktningarna, miljö och hälsa och söker någon som kan komplettera med sina kunskaper och färdigheter.