samarbetspartner/s till en finansiell webbsida

Söker samarbetspartner/s till en finansiell webbsida med prenumeranter och medlemmar. Avsikt är att attrahera ännu fler prenumeranter och betalande medlemmar och bidra till att vidareutveckla konceptet.

Bolaget redan etablerat och intäkter finns - Nu skall vi "Växla upp" !

# Söker person som har ”skills” att via digitala medier attrahera intressenter till sida.
#Söker person som har ”skills” att mot kompensation sälja våra medlemskap.
# Söker person som anser sig ha "skills" som entreprenör och vill bli en del av konceptet/nyckelperson.

Återkoppla till undertecknad så skall jag berätta mer om vår verksamhet.

Mvh Peter