Programmerare se hit!

Jag har en AR-appidé som jag tror kan bli något riktigt stort, och en del marknadskanaler redan i mitt nätverk. Jag har även yrkesmässig erfarenhet av AR sedan tidigare. Troligen är applikationen inte så komplex att programmera, jag ser detta som något man kan göra vid sidan av ordinarie arbete/studier i detta skede, dvs map omfattning. Marknadsplan finns redan, och behovet är tydligt identifierat.
Nu söker jag en medgrundare – eftersom jag själv inte kan programmera så bra. Jag erbjuder 50-50 delägarskap, och tillämpar sekretessavtal. Dialog förs även med partner för etablering på Amerikanska marknaden.
Min bakgrund är 12 år inom affärsutveckling, både strategiskt och operativt, och jag är civilingenjör samt har en Master inom Industriell ekonomi med inriktning Strategisk Marknadsföring. Jag har även forskat inom Marknadsföringsområdet och har publicerat en artikel i Journal of Business-to-Business Marketing.
Hör av dig så berättar jag mer om idén!