Partnerskap

Jag är en inköpare med drygd 35 års erfarenhet på polskamarknad, med bräda kontakter inom polskindustri. Att välja en pålitlig producent - leverantor kan vara avgörande för lyckade afferer. Jag söker dig som kan sälja, och du vet vad ska du sälja. Vet du också till väm ska du sälja? äv framgångar säkrade. i Polen tillvärkas i nästan alla branscher med låga tillvärkningskostnader. Kan komma också me egna ider.

Första kontakten bara via telefon.

Nr: 0703597758

Utesluter inte redan fungerande firma.