Mentor,partner sökes för enkel byggprodukt- offentlig miljö. Även kooperativ.

Byggprodukt med stor marknad. Eftersatt område. Mentor,partner, kooperativ sökes. Marknadsstudie gjord.För offentlig miljö.

 10