Lokal för hvb-boende till ensamkommande ungdomar.

Vi är ett HVB-boende som har godkännande från IVO men känner nu att vi vill expandera. Därför söker vi större lokaler som stora lägenheter eller ett hus som lämpar sig för boende av ungdomar. Vi har inriktningen mot ensamkommande ungdomar och finns i kommuners resurshantering. Vi har kompetens för vårt arbete men vill gärna ha samarbetspartners om intresse finns. Tillsammans kan vi göra mer för dessa ungdomar. Gärna i Norrtälje tätort eller med närhet till Norrtälje.

Kontaktperson: Eva Torgerstad, tel nr: 076-3145941