Internationell handel med spannmål

Kompanjoner sökes till ett koncept där vi arbetar med att sy ihop internationella affärer med handel av spannmål för export från ett land och import till ett annat land. Vi handlar med Torra spannmål typ vete, majs, råg m.m. Vi arbetar inte med någon form av animaliska produkter utan enbart spannmål (Grain på engelska).

Sverige producerar och konsumerar ca 5 miljoner ton spannmål årligen. produktion och konsumtion är i stort sett i balans. Pga partiella, kvalitativa och säsongsvisa variationer i produktion och efterfrågan, uppstår brister som tillfredsställs med import. Överskott hanteras med export.

På EU-nivå produceras 304 miljoner ton spannmål årligen. Regionalt finns stora obalanser som går att bygga affärsmöjligheter kring. Vår verksamhet startar med handel mellan två länder, men vi bygger upp verksamheten så den växer succesivt, efter våra egna förutsättningar.

På denna marknad finns ett utrymme för vår verksamhet. Både nationellt i Sverige. Inom EU och internationellt i hela världen. Marknaden är mogen då spannmål har handlats i tusentals år. Vi är glada amatörer i det sammanhanget. Det gör att vi kan se möjligheter och tänka utanför boxen, utan att begränsas av förutfattade meningar och invanda mönster. Det är där vi kan skapa nya affärsmöjligheter.

Vi söker dels kompetens-kompanjoner som är säljare / inköpare / logistiker / administration / redovisning / finansiering och som förstår hur man jobbar med seriös försörsäljning till stora företag av spannmål. Leveransvolymerna är på ca 5000 ton spannmål per leverans. Vi jobbar aldrig mot konsumentmarknaden utan detta är rena företagsaffärer.

Har du egna kontakter endera nationellt eller internationellt som kan tillföra verksamheten något är du extra välkommen.

Vi söker även investerings-kompanjoner som kan gå in som investerare och finansiera vår verksamhet. Verksamheten är i startupstadiet, så det är i dagsläget såddfinansiering vi pratar om.

Alla kompanjoner kommer få träffas och vi diskuterar mer detaljer när vi träffas face-to-face i Vallentuna med omnejd.

Affärsplan finns framtagen och om du vill vara med så får du självfallet tillgång till affärsplanen. Vi har genomfört marknadsanalyser och en pågående marknadsundersökning. Under detta arbete har vi fått leads och vi arbetar med ett prospekt som ser intressant ut. Vi har även en leverantör som vi bearbetar.

Detta första prospekt som vi undersöker just nu är på en möjlig offert om 5000 ton spannmål till en av Sveroges största inköpare av spannmål. Inga löften att vi lyckas, men vi "jobbar på det".

Vi har nu kommit till en fas i vårt projekt där vi behöver bli fler kompanjoner som samverkar för att denna startup ska bli en reell verklighet.

Vill du vara med i vårt spännande startuppprojekt, så har vi en plats för dig. Skriv en berättelse om dig själv och vad du kan bidra med, som gör att vårt projekt kommer bli framgångsrikt.

Kommentarer

Hej, Mitt namn är Kemal Zaimovic, arbetar idag med institutionell försäljning av fonder och andra placeringar. Jag har under de senaste 12-13 arbetat uteslutande b2b i bank/finansvärlden men kunderna har varit allt från stora börsbolag, mindre sparbanker och olika institutioner. Anledningen till att jag fastnade för denna annons är att jag har en nära kusin som arbetar precis med detta och han har extremt bra kontakter. Jag vet att detta kan bli en extremt lönsam bransch om man verkligen är beredd lägga tid och resor. Jag är superintresserad av att höra mer rörande er affärsplan... Det jag kan bidra med är försäljningskompetens, kontaktnät i Balkan ( möjligtvis kan vi utöka detta till andra delar i Europa), ett extremt stort driv och professionalitet. Jag hoppas att vi kan får möjligheten att träffa och att ni berättar lite mer... Hälsningar Kemal Zaimovic Tel: 073201- 80 04 E-post : Zaimovic.kemal@gmail.com