Etableringslotsverksamhet

Har stått i begrepp att starta upp etableringslotsverksamhetunder några år men aldrig kommit till skott. Jag har nu kommit fram till att jag hellre försöker få genomföra det jag tror på tillsammans med någon befintlig aktör eller driven person med intresse och rätt resurser. Jag har under mina tidigare anställningar hos Afrosvenskarnas riksförbund och Personalstrategerna utvecklat en idé för en väl fungerande etableringslots med förväntade resultat som förhoppningsvis skall överaska. Den går ut på att nischa sig med utbildningar till alla deltagare. Jag har valt att kalla den Sverigeskolan, www.sverigeskolan.se. Där har jag tillfälligt valt att installera ett administrativt system för medarbetare att dokumentera, följa upp och utvärdera samt rapportera till uppdragsgivare(arbetsförmedlingen). Systemet påminner om Workbuster. Jag har även registrerat och arbetat en del med namnet Framtidsresurs. Jag har varit i kontakt med studierektorer på den ort där jag tänkt testa min idé på med mycket positivt bemötande och med klara besked att det är möjligt att starta upp projektutbildningar på heltid som är studiestödsberättigande,vilket gör att samtliga deltagare dels kommer ut i sysselsättning på heltid vilket ger bästa ersättningen från arbetsförmedlingen och även gör deltagarna självförsörjande. Men det skapar även en möjlighet att bedriva studieverksamhet gentemot kommunerna, som man också kan besöka för att visa en kalkyl där man visar deras ersättning från Migrationsverket mot vår kostnad per termin och deltagare. Många mindre kommuner i behov av pengar väljer att ta emot nyanlända invandrare för att  tillfälligt stärka kassan. Något som snabbt visar sig bli kostsamt.Jag har tillräckliga erfarenheter och har gjort tillräckliga efterforskningar för att driftsätta min totala idé. Jag har testat mitt anbud med positivt resultat från arbetsförmedlingen. Jag saknar dock rätt partner/arbetsgivare och rätt resurser. 

Kommentarer

Hej Jag har själv kommit igång med lots verksamhet och din idé låter väldigt intressant. Diskuterar det gärna vidare, maila mig på merob.lilly@gmail.com. Mvh Merob
Hej, Tycker din ide låter intressant. Jag har de senaste åren arbetat på Arbetsförmedlingen och har god erfarenhet av denna typ av program. Du nämner att du är i behov av resurser, menar du ekonomiska resurser? Är som sagt intresserad av att höra mer, tror jag kan bidra med en del. //Farelle
Det låter intressant ide men många ideer låter så tills man har börjat första steget till arbetet. jag har samma erfarenheter , ideer och planer . kontakta mig och vi kan prata om vad vi kan göra tillsammans. mvh osman awosmann@gmail.com