Deltagare i projekt om Romskt konsthantverk

Vi söker romska konstnärer och konsthantverkare till projektet  ”Romskt konsthantverk och hantverkskafé”.
Är du en person med romsk bakgrund, som har kunskaper i något konsthantverk (t ex träsnideri, korgarbete, textilkonst  eller silversmide) - eller känner du någon som är det -  hör av dig till geza@interkultura.net

Romska kulturföreningen i Västra Sverige