Byggbolag, markägare som söker kapital?

Hej,

Jag söker samarbeten med byggbolag, markägare, fastighetsbolag och andra skillade som har kompetensen och erfarenheten som krävs men inte kapitalet. Gärna någon som tänker lite annorlunda. Hör av er i sådant fall.

mqwarnstrom@gmail.com